038 - 741 0 741

21 november 2018

Hypotheek versus energiezuinige nieuwbouw

Als nieuwbouw liefhebbers volgen wij natuurlijk de laatste trends en regelgeving op het gebied van duurzaam bouwen. Niet alleen volgen wij de trends en regelgeving. We worden er ook op getoets vanuit de NVM, bijvoorbeeld bij de (twee) jaarlijkse hercertificering. Wellicht zeggen de termen BENG en ZEN wonen jou helemaal niets. Uiteindelijk gaat het bij duurzaam wonen om een maatschappelijke keuze en/of de consequenties daarvan in jouw eigen portemonnee.   Een tweetal interessante artikelen wilden we graag aan jullie tonen. Wil je meer lezen, kijk dan ook eens op de site van het Lente Akkoord. 

Hypotheekregels aangepast voor 2019
De wijzigingsregeling hypothecair krediet 2019 is gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de regeling voor 2018. 

Bij het verstrekken van een hypothecair krediet voor de financiering van een woning met een energie-index of een energieprestatie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul, kan een bedrag van € 15.000 buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de financieringslast. Er hoeft hiervoor geen energieprestatiegarantie te worden verstrekt. Dat is een vereenvoudiging.

Voor nul-op-de-meter woningen kan een bedrag van € 25.000 buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de financieringslast. Voor deze woningen moet wél een energieprestatiegarantie worden afgegeven, voor een periode van ten minste tien jaar. Ook is de definitie van een nul-op-de-meter woning aangepast. Daarmee is de verwarring weggenomen die was ontstaan rond de regeling van 2018. Verder zijn in bijlage 1 de inkomenstabellen vervangen door de inkomenstabellen voor 2019.

Gasloos bouwen
We moeten straks met zijn allen van het gas af. Althans, dat is de nieuwste uitdaging die Den Haag heeft gesteld voor onze woningmarkt. Nieuwbouw wordt daarom al bijna standaard gasloos gepland en opgeleverd. Maar wat betekent dat voor de waarde van de grond? Als gasvrij bouwen duurder is, moet de grond dan goedkoper worden aangeboden? Hoe zit het dan met de lagere energielasten na oplevering? Lon Chi is woningbouwaanjager bij de Gemeente Zoetermeer. Hij is op zoek gegaan naar antwoorden op deze vragen tijdens de afronding van zijn MRE opleiding aan de TIAS. (lees het hele artikel via onderstaande link) 

Conclusies
In het laatste gedeelte van dit onderzoek is deze tussenconclusie getoetst aan de praktijk middels een casestudy. In deze casestudy is onderzoek gedaan naar de transactieprijzen van NOM woningen ten opzichte van vergelijkbare woningen met een gasaansluiting en een energieprestatie volgens het vigerend bouwbesluit. Er is gekozen om een transactiestudie te verrichten naar NOM-woningen in de nieuwbouwwijk Sterrenberg in Zeist. In de transactiestudie komt naar voren dat de woningen die NOM zijn uitgevoerd een hogere transactieprijs genereren in vergelijking met referentieobjecten. Het waargenomen verschil is circa € 14.000. Ook deze uitkomst impliceert dat de NOM ambitie nauwelijks negatieve invloed heeft op de grondwaarde.

Bron: Lente Akkoord, Zeer energiezuinige nieuwbouw