038 - 741 0 741

13 januari 2020

NHG-grens 2020

De NHG heeft de kostengrens voor woningen zonder energiebesparende maatregelen voor het jaar 2020 vastgesteld op EUR 310.000,00. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk EUR 328.600,00.