038 - 741 0 741

Week van de Starter

Bij het kopen van een eerste huis komt flink wat kijken. Maar waar begin je? Wat zijn de kosten? En waar moet je op letten?

In de week van 27 september tot 3 oktober organiseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken in samen werking met onder andere de NVB, Aedes, Vereniging Eigen Huis en NVM de Week van de Starter. Tijdens deze week brengt het Ministerie de informatie die starters op de woningmarkt nodig hebben samen in één campagne. Vanuit het Ministerie van BZK wordt een platform gemaakt, zodat starters op de woningmarkt één centrale plek hebben waar zij alle benodigde informatie over het huren of kopen van hun eerste huis kunnen vinden.