038 - 741 0 741

10 september 2020

Week van de Starter

Starters verdienen de aandacht in de huidige markt. Niet alles is meer financierbaar. Je hebt wellicht nog niet veel spaargeld, geen overwaarde en dan heb je mogelijk ook nog allemaal toekomstwensen. Gezinsuitbreiding, verre reizen maken, klussen. Kan dit allemaal wel? En hoe regel je dit? Waar begin je? In deze week wordt er vanuit de NVM extra aandacht geschonken aan de starter op de woningmarkt. 

In de week van 27 september tot 3 oktober organiseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken in samen werking met onder andere de NVB, Aedes, Vereniging Eigen Huis en NVM de Week van de Starter. Tijdens deze week brengt het Ministerie de informatie die starters op de woningmarkt nodig hebben samen in één campagne. Vanuit het Ministerie van BZK wordt een platform gemaakt, zodat starters op de woningmarkt één centrale plek hebben waar zij alle benodigde informatie over het huren of kopen van hun eerste huis kunnen vinden.

Lees meer