038 - 741 0 741

25 mei 2021

Mijlpaal Harculo, gebiedsvisie naar de raad

Harculo; een nieuw woongebied op de locatie van de voormalige IJsselcentrale in Zwolle Zuid.

 

Al enige tijd is bekend dat dit een woonlocatie gaat worden en heeft er o.a. buurtparticipatie plaatsgevonden. Nu, in het voorjaar van 2021, wordt de gebiedsvisie van Harculo en omgeving besproken in de raad van de gemeente Zwolle. Engie, wel bekend als de energieleverancier, is als een van de grote eigenaren van dit gebied de kartrekkeer geweest. Zij hebben na afronding van de sloop in 2019, de nieuwe bestemming voor deze locatie voorbereid. Hierbij hebben zij adviesbureau Twynstra Gudde gevraagd de herontwikkeling van het Harculo terrein te begeleiden. Belangrijke samenwerkingspartner is de gemeente Zwolle en ook de provincie Overijssel is betrokken bij de herontwikkeling.

Mix van functies
Met de mix van functies (duurzame energie, wonen, werken, cultuur, recreatie en natuur) is er voor eenieder wat wils en worden verschillende belangen gediend. De uitdaging is nu om met elkaar een goede balans te vinden in deze functies. Dat blijkt ook uit de bewonersavonden en gesprekken die in oktober 2020 gevoerd zijn. Waar de één kiest voor de levendigheid die ontstaat door wonen en recreatie, wil de ander juist de rust voor het Natura 2000-gebied. De inbreng van stakeholders kan bijdragen aan het vinden van de juiste balans.

Op de website van Engie staan enkele 'meest gestelde vragen'. We hebben er een drietal uitgehaald:

Hoeveel woningen komen er:
Een eerste vingeroefening laat zien dat er ongeveer 500 woningen kunnen komen. Hierbij gaan we uit van merendeels grondgebonden woningen (een suburbaan woonmilieu). En een verdeling tussen goedkope, middenklasse en duurder segment van 30-40-30. Hoeveel woningen er uiteindelijk komen zal uit de vervolgfase blijken als er gedetailleerdere stedenbouwkundige plannen gemaakt worden. Er komen koop- en huurwoningen.

Komt er hoogbouw:
De nieuwe wijk zal voornamelijk bestaan uit grondgebonden woningen, maar op een paar plekken kan gestapelde bouw plaatsvinden, bijvoorbeeld om tegenwicht te geven aan de bewaard gebleven gebouwen en als referentie aan de oude centrale, of omdat op deze wijze wordt gezorgd voor afwisseling in het gebied. We zijn nog niet zo ver dat er is gesproken over een maximum bouwhoogte. Dit komt in het stedenbouwkundige plan en bestemmingsplan aan de orde.

Wanneer kan er gewoond worden:
Dat kan pas over enkele jaren. We hopen dat de gebiedsvisie in begin 2021 kan worden vastgesteld. Daarna zullen stedenbouwkundige plannen gemaakt moeten worden én goedgekeurd, dat neemt minimaal een jaar in beslag. Vervolgens zal een bestemmingsplan (straks: omgevingsplan) opgesteld moeten worden. Ook dat vraagt minimaal een jaar. Omdat deze processen elkaar opvolgen, is de verwachting dat op zijn vroegst (als alles mee zit) in de loop van 2023 het bestemmingsplan klaar kan zijn. Daarna kan tot realisatie overgegaan worden. Een voorzichtige positieve inschatting is dan dat er over circa 5 jaar gewoond kan worden.

Bovenstaande informatie (en meer) is te vinden op de website van Engie, je kunt je hier ook inschrijven voor de nieuwsbrief over Harculo. Ook de Woonfabriek volgt de ontwikkeling op de voet en wij zullen nieuws hierover opnemen in onze eigen nieuwsbrief. 

bron: https://www.engie.nl/over-ons/projecten/harculo